Poland

Gramps ID P0012
Country Poland

References

  1. Sitarz, Zofia Anna [I0081]